Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Polsce

Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Polsce

Polscy harcerze odebrali w niedzielę rano Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów. Do przekazania doszło na granicznym przejściu na Łysej Polanie w Tatrach. Polscy harcerze następnie przekazali światło polskiej Straży Granicznej, aby płomień z Groty Pańskiego Narodzenia trafił do Polaków.

Międzynarodowa „sztafeta” z Betlejemskim Światłem Pokoju

Nic nie stanęło na przeszkodzie, aby Betlejemskie Światło Pokoju z powodzeniem trafiło do Polski. Płomień, który po raz pierwszy został zapalony w Betlejem w Grocie Narodzenia Pańskiego, teraz znajduje się na terenie naszego kraju. W tym roku płomień na dać wszystkim nadzieję i wiarę w drugiego człowieka. Hasłem tegorocznej wędrówki światła jest „Światło Nadziei”.

Przypomnijmy, że akcja związana z przekazywaniem Betlejemskiego Światła Pokoju trwa już od 31 lat. Od tego czasu Polacy regularnie przejmują światło od skautów z terenu Słowacji. Wszyscy w tym roku podkreślają, że nic nie jest powstrzymać corocznej wędrówki tego światła. Dla wszystkich osób na całym świecie ma ono być pewnego rodzaju symboliką, że niektóre rzeczy dzieją się ponad wszystkie problemy i wydarzenia świata codziennego. I właśnie taką wyjątkową rzeczą jest płomień, który pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego mieszczącej się w Betlejem.